سایت رسمی معین شاه ویسی

سایت رسمی معین شاهویسی شاعر، نویسندە و منتقد ادبی

                            

دیوان شعر آرمانگرای کُردی کلهری ( شین که‌ر ) سروده معین شاهویسی شاعر جوان و نام آشنای اسلام آبادی منتشر شد.